Giới thiệu
Các truyện được viết bằng tiếng Anh.
Bộ lọc

Everybody Loves Large Chests! (Web Novel)

Số từ: 172.321
Lượt xem: 312.946
Lượt thích: 497

Lưu ý: Trước khi đọc tóm tắt thì xin nhắc đây là câu truyện điển hình của việc "đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài"Tương truyền rằng những chiếc rương báu là những thứ chứa đựng tất cả ước mơ và...

World of Warcraft

Số từ: 1.152.203
Lượt xem: 346.946
Lượt thích: 326

World of Warcraft là hành trình xuyên qua thời kỳ thần thoại truyền thuyết, rất lâu trước khi Đại Tộc và Liên Minh đối đầu với nhau. Pho sách cuối cùng của Lịch sử Warcraft tiết lộ những câu chuyện ch...