Orc Eiyuu Monogatari-Sont...
Rifujin na Magonote Asanagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Bảng chú giải

10 Bình luận - Độ dài: 57 từ - Cập nhật:

Các cấp bậc quân sự của Orc, từ cao nhất đến thấp nhất:

Nhà vua

Tướng quân

Đại thống lĩnh

Tiểu đoàn trưởng

Chỉ huy

Trung đội trưởng

Binh trưởng 

Chiến binh

“Anh hùng” là một vị trí danh dự, vì vậy nó bị loại khỏi danh sách này.

Vị trí này kém ‘Nhà vua’ một bậc.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sao đại tư lệnh lại nhỏ hơn tướng quân?
Xem thêm
Hỏi tác giả
Xem thêm
Cái chức danh tư lệnh này còn tùy nơi vì đây là dựa theo thời chiến kiểu trung cổ và là của một tộc khác nên chức tư lện được xem như là tham mưu dưới chức tướng quân. Cái chức này mình thấy có dữa theo thành phần tộc orc trong DOTA
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bác lấy thông tin nào ở đâu vậy.
Tôi đọc eng ko thấy nhắc đến??
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
vãi , great warlord sao lại thành đại tư lệnh
Xem thêm
Chức vụ khá là loạn nhỉ. Chắc cố làm cho nó không trật tự quá mức như con người vì muốn tạo sự khác biệt của orc
Xem thêm