Nhóm dịch: Tác Giả OLN
Giới thiệu

5bLuCLK.png

Truyện sáng tác
Illusory.Agony
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Hành Trình Dị Giới
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Huyền Thoại Cổ Ngọc
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Ánh sáng của tử thần
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Giá của giấc mơ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
The End Bringer
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Vận Mệnh Đổi Thay
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Diều
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Anh Trai Nhân Vật Chính
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Oneshot suy tư
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Quỷ Vương là thầy giáo?
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Thợ Săn Tồi Tệ
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Cánh Cửa Cuộc Đời
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Rooms
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Black Stray Cat
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: