chuyên gia đại sư
  Bước 6
  23,67%
  Bước 7
  Cấp 36 (540,00 / 2.281,25)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 353
  Chương đã đăng
 • 13
  Đang theo dõi
 • Bình luận
Tên cũ:
 • Vive la Révolution
 • Latouche Tréville
 • Loli Saikou
 • Latouche Tréville
 • Loli Saikou
 • Shiroko-chan kawaii
 • Con Lừa làm Guard
 • Amiya là Lừa
 • trungthoi1vn

the only thing in my head

......five grams cocaine

Ngày sinh: 03/06/1745
Tham gia: 05/08/2019
13Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
2Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Kuma Kuma Kuma Bear
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: