• 18
    Chương đã đăng
  • 198
    Đang theo dõi
  • Bình luận

RyuZu

 

Ngày sinh: 08/12/2006
Nghề nghiệp: Học sinh THPT
Sở thích: Genben, yuri, loli, imouto,...
Tham gia: 02/02/2022
1Truyện đã đăng
5Truyện đang tham gia
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: