Nhóm dịch: Wontbu
Giới thiệu

Wontbu hiện tại đang thiếu thành viên một cách trầm trọng. Nhận mọi loại nhân sự, sẽ được đào tạo bài bản, chỉ cần vào link này https://discord.gg/8kbhmVQZ

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ougon no Keikenchi
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Purple Haze Feedback
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: