Nhóm dịch: Rạp Xiếc Trung Ương Wontbu
Giới thiệu

Nhóm dịch gồm 2 người nửa edit nửa trans, 1 translator, 1 editor tập làm translator, 1 pr có thể trans và edit nhưng lười. Đừng hỏi tại sao tiến độ chậm, hiểu rồi nhỉ...?

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Ougon no Keikenchi
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Purple Haze Feedback
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: