• 69
    Chương đã đăng
  • 12
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Lomen
  • Lã Đại Du
  • Ma Đạo Tổ Sư

No thoughts, head empty. What's the point of living aimlessly anyway?

My back's hurt.

Đô nết: MoMo

Ngày sinh: 19/12/2003
Nghề nghiệp: Sinh viên
Sở thích: Game, Dân chơi đồ cổ
Tham gia: 30/07/2021
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
Slayers
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Slayers
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Slayers Đặc Biệt
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào