nhà mạo hiểm chuyên gia
  Bước 5
  97,80%
  Bước 6
  Cấp 25 (1.558,75 / 1.593,75)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 127
  Chương đã đăng
 • 15
  Đang theo dõi
 • Bình luận
Tên cũ:
 • Lomen
 • Lã Đại Du
 • Ma Đạo Tổ Sư

No thoughts, head empty.  

Exhausted. Starved. My back's hurt.

Đô nết:

MoMo / MBBANK - 0916976022 - TRAN MINH DANG

Ngày sinh: 19/12/2003
Nghề nghiệp: Lmao
Sở thích: Game, Old school enjoyer
Tham gia: 30/07/2021
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
Slayers Đặc Biệt
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Slayers
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Slayers
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào