• 89
    Chương đã đăng
  • 1
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Lee.Martin
FB: https://www.facebook.com/soi.hoang666
Ngày sinh: 06/09/1969
Tham gia: 07/09/2017
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Kuro no Senki
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
I Bought a Girl
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Lv1 Skeleton
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Goblin Kingdom
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Tổng hợp
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: