đại sư thách đấu
  Bước 3
  54,76%
  Bước 4
  Cấp 43 (1.488,75 / 2.718,75)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 68
  Chương đã đăng
 • 28
  Đang theo dõi
 • Bình luận
Tên cũ:
 • S.T.A.L.K.E.R
 • Yeep
Ngày sinh: 29/02/2004
Nghề nghiệp: Vô nghĩa dụng giả a.k.a Nonsense bearer
Tham gia: 16/04/2020
8Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Petit Bourgeois
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Super Cub
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
Disco★Wednesdayyy
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
6Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Summer Ghost
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Truyện dịch
When The Clock Strikes Z
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: