Fakebi

Members
  • 851
    Chương đã đăng
  • 8
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • Adrenaline
  • NegativeFPS
Nghề nghiệp: Động vật ăn cỏ
Sở thích: Mèo
Tham gia: 25/06/2017
3Truyện đã đăng
Truyện dịch
Tensei Shitara Kendeshita
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Goblin Slayer
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào