• 25
    Chương đã đăng
  • 87
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • xyzabc
  • yi0104
  • kotori0308
Tham gia: 01/05/2019
6Truyện đã đăng
Truyện dịch
Hakai no Miko
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện dịch
Overwrite
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào