dominic22

Members
  • 9
    Chương đã đăng
  • 92
    Đang theo dõi
Tên cũ:
  • binh2k2

sinh viên lêu hêu

Ngày sinh: 25/12/2002
Nghề nghiệp: Ăn bám bố mẹ
Sở thích: thích những thứ mình thích, hoặc không
Tham gia: 31/12/2018
1Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
1Truyện đang tham gia
Truyện dịch
Hồi Ức Không Tên
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: