Normal person

  học nghề nhà mạo hiểm
  Bước 1
  72,17%
  Bước 2
  Cấp 11 (518,75 / 718,75)
  Thử nghiệm, chưa dùng chính thức. Mới Isekai • Học Nghề • Nhà Mạo Hiểm • Chuyên Gia • Đại Sư • Thách Đấu • Quán Quân • Truyền Kỳ • Sử Thi • Thần Thoại • Vô Địch • Phi Thăng • Thánh Vực • Thần Vực • Hằng Tinh • Thiên Hà • Đại Vũ Trụ • Đa Vũ Trụ • Siêu Việt • Toàn Trí • Toàn Năng
 • 0
  Chương đã đăng
 • 43
  Đang theo dõi
 • Bình luận
Tên cũ:
 • A Truck-kun.
 • người Việt gốc Cây
 • ®-san
 • XAZZ
Tham gia: 30/08/2022
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào