• 5
    Chương đã đăng
  • 33
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • KingDragon
  • Lập acc để thử sức
Tham gia: 04/01/2022
1Truyện đã đăng
Truyện dịch
Dragon and Ceremony
Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào