• 45
    Chương đã đăng
  • 77
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • Navier Bestova
  • Raynard
  • bartis
Tham gia: 28/11/2021
6Truyện đã đăng
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Tôi Yêu Nữ Phản Diện
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Clareth Chiến Ký
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Truyện sáng tác
Yachiru
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
Tình trạng: Đã hoàn thành
Lần cuối:
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào