• 0
    Chương đã đăng
  • 257
    Đang theo dõi
  • Bình luận
Tên cũ:
  • •••••••••••••••
  • TraumaIzDaBezt
  • Tạo acc chỉ để bình luận

Đơn giản là một thằng béo wibu tuy không phải fan mu nhưng là fan nàvi :3

Ngày sinh: 13/11/1996
Nghề nghiệp: Dịch giả haiten
Sở thích: Nghe nhạc luyện ngoại ngữ :3
Tham gia: 11/11/2021
0Truyện đã đăng
Không có truyện nào
0Truyện đang tham gia
Không có truyện nào