Nhóm dịch: Nascita Café.
Giới thiệu

Thiên tài vật lý cùng đồng bọn.

Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối:
Tình trạng: Đang tiến hành
Lần cuối: