Nhóm dịch: Đại học Tự Kỉ
Giới thiệu

https://discord.gg/SgY7NVX

https://discord.gg/4wzyAVH

Thằng nào tên Vulse là mình

Tình trạng: Tạm ngưng
Lần cuối: