Nhóm dịch: Solo nà~
Giới thiệu

Team có một người thôi nà~